למה דווקא ב'אגודת שמיטה'?

במה שונה הפתרון ההלכתי-משפטי של אגודת שמיטה
מכל שאר האפשרויות שמציעים לקיום מצוות השמיטה?

האם הקרקע היא בבעלות גמורה ולא חכירה?

באגודת שמיטה

בהחלט, הקרקע הינה קרקע פרטית בבעלות גמורה.

בשאר הארגונים

לא מדובר במכירה ובבעלות אמיתיים:

  1. בשכירות (ושכירות לא קניא)
  2. מכירת קרקעות מינהל, והיות ומינהל זה חכירה הרי שדינה כשכירות 

מהו המיקום המדויק של הקרקע המיועדת לקיום השמיטה?

באגודת שמיטה

גוש 17353 חלקה 37

וכל מצטרף מקבל מפת הגעה לשדה

בשאר הארגונים

לא ידוע על מיקום ספציפי

האם כל מצטרף מקבל יחידת קרקע ספציפית?

באגודת שמיטה

על מצטרף מקבל יחידת קרקע ספציפית, על פי חלוקת אמות שנעשתה ע"י מודד מוסמך. ואף מקבל את השרטוט של המודד בו יוכל לראות את מיקום יחידת הקרקע שרכש.

בשאר הארגונים

לא ידוע על נתינה של מיקום ספציפי לכל רוכש אלא כולם ביחד

האם הקרקע נרשמת על שם המצטרף בטאבו?

באגודת שמיטה

בוודאי! האגודה רושמת בנמאנות כל מצטרף, ומדווחת כל אחד ואחד ללשכת רישום המקרקעין באמצעות מסמכי הנאמנות שנחתמים ובכך הקניין הוא קניין גמור גם לפי החוק

בשאר הארגונים

לא ידוע על רישום המצטרף בטאבו ורישומו כבעלים ולכן מדובר רק בקניין הלכתי ללא תוקף משפטי 

האם לכל אחד יש גידול חקלאי בשטח שלו לצורך קיום מצוות "ונטשתה"?

באגודת שמיטה

לכל מצטרף מובטח לו כי ביחידה שלו יגדלו גידולים חקלאיים לצורך קיום המצווה של 'ונטשתה'.

בשאר הארגונים

לא ידוע על שטח ספציפי ולא מובטח שיגדלו גידולים חקלאיים להפקרה ולקיום המצווה בשטח הספציפי של כל מצטרף. 

כמה שנים פועלת האגודה?

באגודת שמיטה

'אגודת שמיטה' הייתה הראשונה לצאת במיזם זה בערב שנת השמיטה תשס"ח, ובעלת הנסיון והידע הנדרש לזיכוי גדולי ישראל ואלפי יהודים בקיום המצווה בהידור

בשאר הארגונים

לא ידוע

איזה ליווי הלכתי יש ומי הכתובת לכל שאלה הלכתית שמתעוררת?

באגודת שמיטה

עמוד ההלכה הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק מלווה זו השמיטה השלישית באופו צמוד והדוק את כל פעילות האגודה ומשיב על כל נושא ועניין, 

החל מדרך הקניינים והשטרות דרך ההנחיה לגבי הגידול בשטח והמסתעף וכלה בפיקוח בהמלך השמיטה שלא יעבדו בשטח.

בשאר הארגונים

לא ידוע

האם הפעילות מלווה בעו"ד לאישור כל מסמך וטיפול בזווית המשפטית?

באגודת שמיטה

אגודת שמיטה מלווה עו"ד משה מורגנשטרן האחראי על כל ההיבט המשפטי.

בשאר הארגונים

לא ידוע

האם לא מספיק לעזור לחקלאי ולהיות 'שותף' איתו במצווה?

באגודת שמיטה

כמו בשותפות בלימוד תורה באמצעות הסכם 'יששכר וזבולון', שגם כשאדם תומך בלומדי תורה הרי שוודאי חשוב שגם הוא ילמד תורה ולא יסתפק בשותפות.

כמו כן במצוות שמיטה, אפשר לתמוך בחקלאי, וכפי שכתב מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל בגודל העניין ושהתומך בחקלאי "אכן יש לו זכות שעוזר לקיים מצוות שביעית".

אבל כדי לקיים בעצמו, אין ספק כי יש לקנות קרקע חקלאית פרטית.

בשאר הארגונים

מרנן ורבנן סמכו את ידיהם על ארגון "קרן השביעית" בראשות הגאון הגדול הגרי"י מנדלזון שליט"א להיות אחראים על נושא התמיכה בחקלאים, וכל התורם דרכם צדקה לחקלאים שכרו גדול מאד!

וכל יהודי שמצוות השמיטה יקרה לו, וודאי יראה לנכון גם לסייע לחקלאים בקיום המצווה (כ'זבולון') וכמובן גם לקיימה בעצמו (כיששכר).