הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א גאב"ד העדה החרדית

מרן הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א גאב"ד העדה החרדית ברכישת ד' אמות קרקע בארץ הקודש לצורך קיום מצוות השמיטה

הרב פריד במענה לראשי אגודת שמיטה בשות מרתק

הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

כשנכנסו ראשי אגדות שמיטה למעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א שחו בפניו מגוון שאלות שבאו ונקבצו על שולחנם מפעילותם במהלך השנים, הרב שליט"א