הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א גאב"ד העדה החרדית

מרן הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א גאב"ד העדה החרדית ברכישת ד' אמות קרקע בארץ הקודש לצורך קיום מצוות השמיטה

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, בנו של מרן עט"ר הראשון לציון מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, תומך ומצטרף לאגודת שמיטה המזכה