הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א

הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף רוכש קרקע לקיום מצוות שמיטה, ומברך את חברי אגודת שמיטה במי שבירך מיוחד!

הרב פריד במענה לראשי אגודת שמיטה בשות מרתק

הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

כשנכנסו ראשי אגדות שמיטה למעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א שחו בפניו מגוון שאלות שבאו ונקבצו על שולחנם מפעילותם במהלך השנים, הרב שליט"א