הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א

הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף רוכש קרקע לקיום מצוות שמיטה, ומברך את חברי אגודת שמיטה במי שבירך מיוחד!

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, בנו של מרן עט"ר הראשון לציון מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, תומך ומצטרף לאגודת שמיטה המזכה