הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א

מרן הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א ראש ישיבת סלבודקה מברך את ראשי אגודת שמיטה

הרב פריד במענה לראשי אגודת שמיטה בשות מרתק

הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

כשנכנסו ראשי אגדות שמיטה למעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א שחו בפניו מגוון שאלות שבאו ונקבצו על שולחנם מפעילותם במהלך השנים, הרב שליט"א