הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א

מרן הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א ראש ישיבת סלבודקה מברך את ראשי אגודת שמיטה