מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי שליט"א

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א מברך את ראשי אגודת שמיטה, ומורה כיצד לקיים את המצווה בהידור ומי חייב בקיום מצוות שביעית

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, בנו של מרן עט"ר הראשון לציון מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, תומך ומצטרף לאגודת שמיטה המזכה