מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי שליט"א

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א מברך את ראשי אגודת שמיטה, ומורה כיצד לקיים את המצווה בהידור ומי חייב בקיום מצוות שביעית

הרב פריד במענה לראשי אגודת שמיטה בשות מרתק

הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

כשנכנסו ראשי אגדות שמיטה למעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א שחו בפניו מגוון שאלות שבאו ונקבצו על שולחנם מפעילותם במהלך השנים, הרב שליט"א