הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

מרן הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' ברכישת ד' אמות קרקע בארץ הקודש לצורך קיום מצוות שמיטה ע"י אגודת שמיטה

הרב פריד במענה לראשי אגודת שמיטה בשות מרתק

הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

כשנכנסו ראשי אגדות שמיטה למעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א שחו בפניו מגוון שאלות שבאו ונקבצו על שולחנם מפעילותם במהלך השנים, הרב שליט"א