הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

מרן הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' ברכישת ד' אמות קרקע בארץ הקודש לצורך קיום מצוות שמיטה ע"י אגודת שמיטה

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, בנו של מרן עט"ר הראשון לציון מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, תומך ומצטרף לאגודת שמיטה המזכה