הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי מברך את ראשי אגודת שמיטה

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה מברך את ראשי אגודת שמיטה, ומצטרף ברכישת ד' אמות לקיום מצוות שמיטה

הרב פריד במענה לראשי אגודת שמיטה בשות מרתק

הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

כשנכנסו ראשי אגדות שמיטה למעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א שחו בפניו מגוון שאלות שבאו ונקבצו על שולחנם מפעילותם במהלך השנים, הרב שליט"א