פוסק הדור הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ זצ"ל

מרן הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א בעל ה"חוט השני" רוכש יחידת קרקע של ארבע אמות בארץ הקודש לקיום מצוות שמיטה על ידי אגודת שמיטה

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, בנו של מרן עט"ר הראשון לציון מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, תומך ומצטרף לאגודת שמיטה המזכה