פוסק הדור הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ זצ"ל

מרן הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א בעל ה"חוט השני" רוכש יחידת קרקע של ארבע אמות בארץ הקודש לקיום מצוות שמיטה על ידי אגודת שמיטה

הרב פריד במענה לראשי אגודת שמיטה בשות מרתק

הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

כשנכנסו ראשי אגדות שמיטה למעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א שחו בפניו מגוון שאלות שבאו ונקבצו על שולחנם מפעילותם במהלך השנים, הרב שליט"א