מצוות שמיטה לכל אחד

מהיום גם אתה יכול לקיים את מצוות השמיטה בפועל ממש!

כדי לזכות במצוות השמיטה ובברכתה, כל שעליך לעשות הוא לבחור את גודל יחידת הקרקע אותה ברצונך לרכוש.
 אנחנו כבר דואגים לכל השאר!

גם במהלך שנת השמיטה אפשר לרכוש יחידת קרקע ולקיים את מצוות "וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ" בכל רגע ורגע בשנת השמיטה, ולזכות בברכת 'וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי' המסוגלת לפרנסה

אמה אחת

66 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 1,068 800)

ד' אמות בארץ הקודש

111 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 1,788 1,340)

ד' אמות על ד' אמות

224 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 3,588 2,690)

בהצטרפות לאגודת שמיטה אנחנו דואגים לכל הנדרש לקיום מצוות השמיטה בהידור

בירורים הלכתיים
ייעוץ משפטי
איתור הקרקע
מדידת ומיפוי הקרקע
חלוקת הקרקע ליחידות
גיבוש קבוצת רוכשים
רישום בטאבו בנאמנות
טיפול בגידול חקלאי בשנה השישית
השמטת הקרקע והפקרתה לקראת שנת השבע

ראשי אגודת שמיטה בשו"ת הלכתי
אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

האם יש עניין לרכוש קרקע כדי להתחייב בשמיטה?
   בוודאי!
האם גם נשים מחוייבות בקיום מצוות שמיטה?
   כן
האם זה דבר טוב לרכוש קרקע לשביעית?
   בטח. 'וציוותי את ברכתי',
   ברכה והצלחה