אודות "אגודת שמיטה"

אגודת שמיטה – כך זה התחיל

אגודת שמיטה שע"י חברת שומרי שביעית הוקמה בשנת תשס"ז (2007) על ידי הרב שמחה מרגליות. תוך כדי לימוד ענייני שמיטת קרקעות לקראת שנת השמיטה שהתקרבה אז, (תשס"ח), התבהרה ההבנה כי כיום כמעט ולא קיימים יהודים שזוכים להיות בעצמם שומרי שביעית ולקיים את מצוות השמיטה בפועל.

מתוך ההבנה הזו נהגה הרעיון: לזכות את כל מי שיחפוץ לקיים את מצוות השמיטה בפועל, באמצעות יחידות קרקע שירכשו על ידי גוף מסודר וימכרו למעוניינים. מרן האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה זצוק"ל תמך ברעיון והפנה את הרב מרגליות אל עמוד ההלכה הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, גאב"ד שערי הוראה ורבה של מערב בני ברק להשלמת הבירורים ההלכתיים הנדרשים, על מנת לאפשר לעם ישראל לקיים את מצוות השמיטה בהידור, ומאז הפך הגרש"א שטרן שליט"א להיות מורה הדרך ההלכתי של 'אגודת שמיטה'.

איך זה קורה

מטרת אגודת שמיטה הינה אחת ויחידה: לאפשר לכל יהודי בארץ ובחו"ל לרכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית בארץ הקודש במחיר השווה לכל נפש, ולקיים בה את מצוות השמיטה בפועל. הקרקע החקלאית ממוספרת ורשומה בטאבו על שמו של הרוכש על ידי נאמן, ומתקיימים בה כל התנאים ההלכתיים הדרושים לקיום המצווה בהידור רב.

מי רואה אותם יוצאים

עם הקמתה של אגודת שמיטה נועד הגרש"א שטרן שליט"א עם גדולי הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל בעל ה'שבט הלוי', הגרמי"ל ליפקוביץ זצוק"ל ראש ישיבת פוניבז' לצעירים ומרן שר התורה שיבדלחט"א הגר"ח קנייבסקי שליט"א. הם הביעו את התפעלותם הרבה מזיכוי הרבים העצום ומתחייתה של המצווה הנדירה.

מאז השמיטה הראשונה בה הוקמה האגודה, שמיטה תשס"ח, זכו אלפי יהודים לקיים לראשונה בחייהם את מצוות השמיטה, יחד עם מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א שמצטרפים גם הם מידי שמיטה לקיום מצוות השמיטה באמצעות אגודת שמיטה.

למען הסר ספק:

אנו מבהירים ומדגישים בזאת כי אין בין פעילות "אגודת שמיטה" לבין פעילותם של "קרן השביעית" כל קשר. פעילותינו היא לאפשר לכל יהודי לקיים בעצמו את מצוות השמיטה בפועל בהכוונתם ובברכתם של גדולי ישראל זצ"ל ושיבדלחט"א, מטרתה של קרן השביעית היא במתן סיוע לחקלאים שומרי שמיטה. לתרומות לקן השביעית חייגו: 1800-300-544. בכדי למנוע בלבול ומחשש להטיית הציבור ומשום 'והייתם נקיים מה' ומישראל' אף החלפנו בפרסומינו את השם "אגודת שומרי שביעית" ל"אגודת שמיטה" שעל ידי שומרי שביעית.