עם השקת פעילות "אגודת שמיטה" נכנסו ראשי האגודה להתברך אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

זו השמיטה השלישית שמרן שר התורה סומך את ידיו על פעילות "אגודת שמיטה" המאפשרת לכל יהודי לרכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית בארץ הקודש, ולקיים בה בעצמו את מצוות השמיטה בהידור

ראשי "אגודת שמיטה" התקבלו אמש בברכה אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מיד לאחרת השקת פעילות האגודה לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, פעילות המאפשרת לכל יהודי לזכות ולקיים מצוות שמיטה ע"י רכישת יחידת קרקע חקלאית והפקרתה בשנת השמיטה הבעל"ט.

מרן שר התורה הביע את שמחתו לנוכח ההידורים ההלכתיים שהנהיגה "אגודת שמיטה" כדי שקיום המצווה יתקיים על פי כל כללי ההלכה בקניין גמור (טאבו) שנרשם על שם הקונה. מרן שליט"א מלווה את המיזם עוד מראשיתו, כאשר בערב שנת השמיטה תשס"ח, כשהרעיון עלה אצל ראשי האגודה, התייעצו ראשית עם מרן שליט"א אם לעשות זאת ותמך מאד, ועכשיו זו השמיטה השלישית בה ראשי האגודה זוכים להתברך ממנו. 

הצטרפו עכשיו כאן!

"אגודת שמיטה" שע"י חב' שומרי שביעית הוקמה בשנת תשס"ז, במטרה לאפשר לכל יהודי בארץ ובחו"ל לרכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית בארץ הקודש במחיר השווה לכל נפש, ולקיים בה את מצוות השמיטה בפועל. כל יחידת קרקע ספציפית שנרכשת, בין אם זו אמה בודדת, ד' אמות או ד' על ד' אמות, ממוספרת ומדווחת לטאבו לזכות הרוכש באמצעות נאמן, ומתקיימים בה כל התנאים ההלכתיים הדרושים לבעלות מלאה לצורך קיום המצווה בהידור רב.

לפי פסק הלכה של גדולי הוראה, אפילו חכירת קרקע אינה מספיקה לקיום מצוות השמיטה בהידור, מכיוון שלהלכה נפסק ששכירות לא קניא ועל כן יש לרכוש את הקרקע בבעלות גמורה. רק על ידי רכישת קרקע חקלאית פרטית בטאבו ניתן לקיים את מצוות התורה "והשביעית תשמטנה ונטשתה" ומצוות "ושבתה הארץ שבת לה'".

"ראשי אגודת שמיטה בשו"ת הלכתי אצל מרן שר התורה ערב שנת השמיטה תשע"ה"

"אגודת שמיטה" נמצאת תחת פיקוחו ההלכתי של עמוד ההלכה הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה.

מאז השמיטה הראשונה בה הוקמה האגודה, שמיטה תשס"ח, זכו אלפי יהודים לקיים לראשונה בחייהם את מצוות השמיטה, יחד עם מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א שמצטרפים גם הם מידי שמיטה לקיום מצוות השמיטה באמצעות אגודת שמיטה.

ב"אגודת שמיטה" נערכים בימים אלו לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הבעל"ט לרכישת קרקע פרטית בטאבו, שאינה בבעלות המינהל, (נציין כי למעלה מ-93% מאדמות המדינה הן בבעלות המינהל, ורוב הקרקעות הפרטיות בטאבו הם למטרות הפשרה, לא למכירה, או לא מתאימים מסיבות שונות להשבתה בשנת השמיטה. כך שלאתר קרקע חקלאית פרטית בטאבו לצורך קיום מצוות השמיטה אינה דבר של מה בכך) על מנת לקיים בה את מצוות השמיטה בהידור. רוכשי הקרקע דרך האגודה יירשמו בקרוב כבעלי קרקע בטאבו בקניין גמור כולל דיווח חוקי לרשויות המקרקעין. לקראת שנת השמיטה יושלם ההליך הקנייני, ויחידות הקרקע ירשמו בטאבו באופן פרטי על שם כל מצטרף ומצטרף. 

מעכשיו ניתן להצטרף לרכישת יחידת קרקע פרטית לקיום מצוות השמיטה בשנת תשפ"ב הבעל"ט כשהמצטרפים זוכים כבר מרגע ההצטרפות להבטחת התורה הנדירה "וציוויתי את ברכתי בשנה השישית" שנאמרה כבר על בעלי הקרקע בשנה השישית קודם שנת השמיטה!

הצטרפו עכשיו כאן!

רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש"א שטרן שליט"א בהשתתפות ראשי אגודת 'שמיטה' נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטהחיים רייך י"ז סיון התשע"ד