הגאון רבי עמרם פריד שליט"א הצטרף לקיום מצוות שמיטה ע"י "אגודת שמיטה"

במהלך הביקור של ראשי האגודה בבית הגאון רבי עמרם פריד שליט"א התייחס הגאון שליט"א לנושאים הלכתיים אקטואלים במצוות השמיטה בשו"ת מרתק * וגם: מה הפתרון המבריק עבור אישה שחפיצה בקיום מצוות שמיטה בהידור

במהלך ביקור שערכו ראשי "אגודת שמיטה" בין בתי גדולי ישראל נכנסו ראשי האגודה אל מעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א מו"ץ בבני ברק להתייעצות ולקבלת ברכה לקראת השמיטה המתקרבת. 

הגאון רבי עמרם פריד שליט"א הביע את התפעלותו מההידור הרב במצוות השמיטה שהנהיגה "אגודת שמיטה" המאפשרת לכל יהודי לרכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית בארץ הקודש במחיר השווה לכל נפש, ולקיים בה את מצוות השמיטה בפועל, כאשר הקרקע החקלאית ממוספרת ורשומה בטאבו על שמו של הרוכש על ידי נאמן, ומתקיימים בה כל התנאים ההלכתיים הדרושים לקיום המצווה בהידור רב.

הרב פריד שליט"א התעניין לפרטי פרטים כיצד נקנית הקרקע וכיצד מתנהלת הנאמנות כאשר הוא מביע את שביעות רצונו מהפתרונות ההלכתיים שהציגו ראשי אגודת שמיטה בפניו. בסיום הביקור הודיע הגאון רבי עמרם פריד כי הוא מצטרף ל "אגודת שמיטה" עם קרקע של ד' אמות על ד' אמות כדי לקיים מצוות שמיטה בהידור.

הצטרפו לגדולי ישראל לקיום מצוות שמיטה בהידור>>

במהלך השיח עם הרב שליט"א העלו ראשי אגודת שמיטה כמה נושאים הלכתיים בהם נתקלו וקבלו מענה ישיר.

הרב עמרם פריד קונה קרקע לשמיטה
הגאון רבי עמרם פריד בדיון הלכתי על שמיטה

האם יש עניין לקנות קרקע כדי לקיים מצוות שמיטה?

כן בוודאי, מצווה גדולה מאד לקנות קרקע בארץ ישראל שע"י זה זוכים לקיים מצוות שבלי זה לא היו זוכים לקיים, ומצינו להרבה גדולי ישראל שהקפידו על זה ומפורסם שהגאון מוילנא ביקש שתלמידיו יקנו עבורו קרקע בארץ ישראל כדי שיוכל לקיים את המצווה. ידוע ג"כ שהמצוות הם כנגד האיברים ולכן זה מצווה לתקן את האיברים. וכל מצווה מתקנת איבר אחר, ומי שלא יקיים את מצוות שמיטה כאילו חסר לו איבר בגוף. 

האם יש עניין לקנות קרקע גדולה?

בוודאי. ככל שהקרקע יותר גדולה כך המצווה יותר גדולה והוא מקבל יותר שכר.

ממתי מתחילה הבטחת התורה של וציוויתי את ברכתי?

ההבטחה היא על השנה השישית, ומסתבר כי כבר בעת שקונה הקרקע על מנת להפקירה בשנה השביעית כבר חלה הברכה

האם הברכה של וציוויתי היא רק על פרנסה?

זוהי ברכה כללית של התורה על כל העניינים. כמובן שההקשר בתורה הוא על הפרנסה של תחסר בגלל השבתת הקרקע אבל זו ברכה כללית לכל העניינים

האם יש עניין שנשים יקנו ג"כ קרקע למצוות שמיטה?

החינוך במצווה פ"ד אומר שהמצווה נוהגת באנשים ובנשים. לנשים יש גם חיוב

איך האישה יכולה לקנות הרי כל מה שקנתה אישה קנה בעלה?

אם האישה קונה את הקרקע מכספי העבודה שלה אזי הכספים שייכים לבעלה ואכן זה נחשב שהוא קנה את זה. העצה כאן הוא שהבעל יקנה לאשתו במתנה, ומה שהבעל קונה לאשתו במתנה הוא שלה ובמקרה הזה גם הקרקע וגם הפירות שלה. 

האם יש מצווה לקנות עבור בחורים? 

בהחלט. גם כאן האבא יכול לקנות עבורם. גם אם הם קונים מכסף שלהם הקרקע שייכת להם 

הצטרפו לגדולי ישראל לקיום מצוות שמיטה בהידור>>

הרב פריד מצטרף לקריאה לכל יהודי לקנות קרקע לשמיטה
הגאון רבי עמרם פריד מצרף את חתימתו לקריאת מרנן ורבנן עבור אגודת שמיטה

רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש"א שטרן שליט"א בהשתתפות ראשי אגודת 'שמיטה' נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטהחיים רייך י"ז סיון התשע"ד