זריזין מקדימין לשמיטה ב"אנחנו וצאצאינו"

מבצע מיוחד "זריזין מקדימין לשמיטה" מתקיים בחודש האחרון, כדי להנחיל את מצוות השמיטה לילדי ישראל ערב שנת השמיטה תשפ"ב, בבחינת "דבר בעיתו מה טוב".

במסגרת המבצע  המיוחד , שיזמו "אגודת שמיטה" וארגון "אנחנו וצאצאינו" פורסם באמצעות עלונים מרתקים שחולקו בפרשת בהר אשר בה מרוכזים ענייני שנת השבע – שנת השמיטה "וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ שַׁבָּת לַד'" וגו' 

כחלק מהמבצע כל ילד מתבקש ללמוד עם אביו  את מצווה פ"ד בספר החינוך העוסקת במצוות השמיטה בזמן הזה. ולאחר מכן עליו להתקשר לטלמסר של אנחנו וצאצאינו 03-6989613 ולענות בהצלחה על שאלות על החומר הנלמד.

ילד שענה נכונה על השאלות נכנס להגרלה מיוחדת בה יזכו הוא וחברי הסניף שלו לטיול מיוחד בגליל שם יבקרו גם בשדה אותו רכשה אגודת שמיטה ובו יקיימו מרנן ורבנן גדולי ישראל יחד עם כל עמך בית ישראל מהארץ והתפוצות את המצוות השמיטה ע"י רכישת קרקע בפועל והשמטתה בשנת השמיטה הבעל"ט.

ילידם בשדה של שמיטה

מועד סיום המבצע ועריכת ההגרלה הגדולה הוא בר"ח תמוז.

המפקח החינוכי בארגון "אנחנו וצאצאינו" הרב מרדכי בלוי מציין: "כארגון שפועל לעידוד לימוד התורה האב והבן וגם ביומי דפגרא ראינו לנכון לחבר את צעירי צאן קדשים והמשפחות לעיסוק ולימוד מצוות השמיטה שיש בה חיזוק האמונה בבורא העולם, כפי שמציין ספר החינוך".

הרב בלוי הוסיף: "אין ספק שיש כאן אמצעי בלתי רגיל להשריש בליבות תשב"ר קיום המצוות בפועל בשמחה ובחדווה יחד האבות והבנים, בפרט שרוב הילדים אינם נגישים לצד החקלאי. המיזם הזה התקבל בהתלהבות גדולה ע"י ההורים והילדים היקרים שנהנו ללמוד יחדיו על מצוות השמיטה ענייניה ושורשה כהכנה לקראת שנת השמיטה הקריבה"

הרב שמחה מרגליות יו"ר אגודת שמיטה מציין כי "הקמת אגודת שמיטה הגיעה מלימוד אמיתי בחברותא של הלכות שמיטה והשאלה כיצד לקיים הלכה למעשה את מצוות השמיטה בפועל. כפועל יוצא מזה זכינו לזכות אלפים מבני ישראל בקיום מצוות שמיטה, כאשר לראשונה מחורבן הבית המצווה הפכה באמצעותנו נגישה לכל אחד הרוצה לקיים אותה בהידור. אני שמח שבאמצעות שיתוף הפעולה המבורך עם ארגון אנחנו וצאצאינו, עשרות אלפי ילדים לומדים כבר מגיל צעיר את טעמי מצוות השמיטה בספר החינוך ומודעים לכך שגם כיום יש את הזכות לקיים מצווה חשובה זו. בנימה אישית, אני נרגש שבאמצעות שיתוף פעולה זה זכיתי גם לקיים את רצון קודשו של מו"ר כבוד קדושת האדמו"ר עטרת ישראל מסאדיגורה זיע"א שעורר אותנו תמיד על החשיבות ללמוד את ספר החינוך".

"אציין עוד, שבימים האחרונים קיבלנו באגודת שמיטה שיחת טלפון מרגשת במיוחד מילד בכיתה ח' שביקש להצטרף לרכישת קרקע בהתארגנות משותפת יחד עם עוד 14 חברים, כשהם הציעו שכל אחד ישלם 5 ₪ מדי חודש וכך יזכו לקיים את מצוות השמיטה!"

"אגודת שמיטה" שע"י חברת שומרי שביעית הוקמה בשנת תשס"ז, לקראת שנת השמיטה תשס"ח,  במטרה לאפשר לכל יהודי בארץ ובחו"ל לרכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית בארץ הקודש במחיר השווה לכל נפש, ולקיים בה את מצוות השמיטה בפועל. הקרקע החקלאית ממוספרת ורשומה בטאבו על שמו של הרוכש על ידי נאמן, ומתקיימים בה כל התנאים ההלכתיים הדרושים לקיום המצווה בהידור רב.

"אגודת שמיטה" נמצאת תחת פיקוחו ובנשיאותו של עמוד ההלכה הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה.

מאז השמיטה הראשונה בה הוקמה האגודה, שמיטה תשס"ח, זכו אלפי יהודים לקיים לראשונה בחייהם את מצוות השמיטה, יחד עם מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א שמצטרפים גם הם מידי שמיטה לקיום מצוות השמיטה באמצעות אגודת שמיטה.

בימים אלו כבר החל הרישום וההצטרפות לרכישת יחידת קרקע פרטית לקיום מצוות השמיטה בשנת תשפ"ב הבעל"ט כשהמצטרפים זוכים, כבר משלב ההצטרפות, להבטחת התורה הנדירה "וציוויתי את ברכתי" שנאמרה על השנה השישית קודם שנת השמיטה.

רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש"א שטרן שליט"א בהשתתפות ראשי אגודת 'שמיטה' נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטהחיים רייך י"ז סיון התשע"ד