טקס רכישת הקרקע לאלפים שכבר הצטרפו לקיום מצוות שמיטה בהידור מלא באמצעות "אגודת שמיטה"

בימים אלו, ערב שנת השמיטה, רבים מהמהדרים במצוות כבר מצטרפים למרנן ורבנן גדולי ישראל ורוכשים לעצמם יחידת קרקע, אשר תירשם על שמם בנאמנות בטאבו ובכך יקיימו את מצוות השמיטה בהידור בקרקע אשר בבעלותם הבלעדית

הרב שטרן מוכר קרקע לשמיטה בהידור

ב"אגודת שמיטה" הפועלת זה כבר השמיטה השלישית במטרה לזכות כל יהודי בארץ ובעולם בקיום מצוות שמיטה בהידור, ערכו בימים האחרונים את טקסט מכירת הקרקעות לאלפים אשר נרשמו והצטרפו בביתו של עמוד ההלכה הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, המלווה את המיזם באופן אישי, ובפיקוחו של עורך הדין משה מורגנשטרן.

בטקס המרגש, אגודת שמיטה השלימה את הליך רכישת הקרקע בשליחות המצטרפים וכעת הם מוגדרים כבעלי הקרקע שבבעלותם קרקע ספציפית בקרקע ליד יבניאל בגוש 17353 חלקה 37, שגדל בה בימים אלו מלפפונים אשר יופקרו בערב שנת השמיטה ויזכו לקיים בה גם את מצוות "תשמטנה" וגם את מצוות "ונשטתה" הנדירות ולהתברך בברכת "וצויתי את ברכתי".

מיד לאחר סיום הטקס פנו נציגי האגודה למשרדי 'משרד המשפטים' על מנת לרשום את המצטרפים גם כבעלים בטאבו ובכך לתת להם את דין הבעלות המלאה גם ב'דיני המדינה'.כי כבר פסקו לנו גדולי ישראל כי רק ע"י רישום המצטרף כבעלים בטאבו ניתן לקיים מצוות שמיטה בהידור מלא"

במקביל כל מצטרף לקיום המצווה בהידור מלא באמצעות 'אגודת שמיטה' מקבל תעודה יוקרתית על עץ, המאשרת את דבר הצטרפותו ל'אגודת שמיטה' ומציינת את מיקום יחידות הקרקע הספציפיות אשר רכש לקיום המצווה, למען יהיה לאות בביתו כי גם הוא נמנה עם גדולי ישראל ומקיים את מצוות השמיטה בהידור מלא. המצטרף מקבל גם את דרכי ההגעה לשטח השדה ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית, וכן מפה ענקית של שירטוט הקרקע המחלוק לאמות שחולק על ידי מודד מקצועי בפַּרְצֵלַצְיָה המותאמת במיוחד עבור המצטרפים לאגודת שמיטה. ובכך יוכל לזהות בקלות במפה את מיקום היחידות אשר בבעלותו.

רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש"א שטרן שליט"א בהשתתפות ראשי אגודת 'שמיטה' נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטהחיים רייך י"ז סיון התשע"ד