פרטי הקרקע

להלן פרטי ומיקום הקרקע ודרכי ההגעה למקום בו יזכו אלפי יהודים
בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לקיים את מצוות השמיטה בהידור

גוש: 17353 חלקה 37 בין יבניאל טבריה

לקבלת נסח טאבו ופרטים נוספים, או אם ברצונכם להגיע לקרקע עם הסעה מאורגנת בבין הזמנים הקרוב, השאירו פרטים

מיקום הקרקע בגוגל מפות:

להלן פרטי ומיקום הקרקע ודרכי ההגעה למקום בו יזכו אלפי יהודים
בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לקיים את מצוות השמיטה בהידור

גוש: 17353 חלקה 37 בין יבניאל טבריה

לקבלת נסח טאבו ופרטים נוספים, או אם ברצונכם להגיע לקרקע עם הסעה מאורגנת בבין הזמנים הקרוב, השאירו פרטים