פרטי הקרקע

להלן פרטי ומיקום הקרקע ודרכי ההגעה למקום בו יזכו אלפי יהודים
בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לקיים את מצוות השמיטה בהידור

גוש: 17353 חלקה 37 באזור יבניאל

לקבלת נסח טאבו ופרטים נוספים

מיקום הקרקע בגוגל מפות: