איך זה עובד

גם במהלך שנת השמיטה אפשר לרכוש יחידת קרקע ולקיים את מצוות "וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ" בכל רגע ורגע בשנת השמיטה, ולזכות בברכת 'וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי' המסוגלת לפרנסה

הצטרפות ומינוי נאמנות

לאחר ההצטרפות באתר, נשלח לכתובת המייל שרשמת טפסים למילוי להשלמת הרכישה הכוללים הסכם נאמנות והודעת נאמנות. בהצטרפותך הינך ממנה את אגודת שמיטה כ'נאמן' לרכוש עבורך ובשליחותך יחידת קרקע שתהיה בבעלותך עד לאחר שנת השמיטה תשפ"ב.

רישום בטאבו בנאמנות

על מנת לאפשר את קיום מצוות השמיטה בהידור רב, יחידות הקרקע שרכשתם ירשמו עבורכם בנאמנות בטאבו בערב שנת השמיטה.
כל מצטרף יקבל אישור רכישה הכולל את פירוט יחידות הקרקע הספציפיות שרכש, בצירוף מפת הגעה לשדה ותסריט המציג את ציון חלקו המדויק בקרקע.

אתה זוכה בסגולת 'וציוויתי את ברכתי!'

מיד לאחר ההצטרפות הינך זוכה לברכה המובטחת בתורה "וצויתי את ברכתי" המובטחת כבר בשנה השישית לבעלי קרקעות אשר בדעתם להשבית את הקרקע בשנה הקרובה.

היערכות לשנת השמיטה

מעבר לרכישת הקרקע דואגת אגודת שמיטה גם לכל הנדרש לקיום מצוות שמיטה. במהלך השנה השישית מגדלים חקלאים מטעם האגודה גידולים חקלאיים בשדה, בכדי לקיים את מצוות "והשביעית תשמטנה ונטשתה" המתקיימת רק בקרקע שעובדה בשנה השישית.
כמו כן דואגת האגודה לבירורים הלכתיים אצל עמוד ההוראה ורב האגודה הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, וכן ליעוץ משפטי מלא, מדידה מיפוי וחלוקת הקרקע ליחידות קרקע של אמה כל אחת

אנחנו משביתים את הקרקע ומפקירים אותה

לקראת השמיטה שליחי הרבנים מתייצבים בקרקע למעמד הפסקת העבודה ופתיחת השערים לכל דורש, עם תליית שלט המכריז על 'הפקר'.

קיום מצוות שמיטה

אתה זוכה לקיים שתי מצוות עשה מן התורה, בכל רגע ורגע במשך 365 ימות השנה השביעית: מצוות "תשמטנה ונטשתה", ומצוות "ושבתה הארץ".