איך זה עובד

אתה מצטרף וממנה אותנו לרכוש קרקע עבורך

לאחר ההצטרפות באתר ישלחו אל המייל שלך טפסים למילוי להשלמת הרכישה הכוללים הסכם נאמנות והודעת נאמנות. בהצטרפותך הינך ממנה את אגודת שמיטה כ'נאמן' לרכוש עבורך ובשליחותך יחידת קרקע.

אנחנו מכשירים את הקרקע בשנה השישית

חקלאים מטעם אגודת השמיטה מעבדים את הקרקע במהלך השנה השישית כדי לקיים את "והשביעית תשמטנה ונטשתה" בשנה השביעית.

אנחנו רושמים את יחידת הקרקע על שמך בטאבו באמצעות נאמן

לקראת שנת השמיטה ממופת הקרקע ליחידות קרקע מוגדרות על מנת לאפשר את העברת הבעלות לרוכשים. בערב שנת השמיטה מושלם ההליך הקנייני, וכל יחידת קרקע נרשמת בטאבו על שם כל מצטרף. מצטרף אשר רכש יחידת קרקע מקבל תעודה ואסמכתא בציון חלקו המדויק בקרקע.

אנחנו משביתים את הקרקע ומפקירים אותה

לקראת השמיטה שליחי הרבנים מתייצבים בקרקע למעמד הפסקת העבודה ופתיחת השערים לכל דורש, עם תליית שלט המכריז על 'הפקר'.

אתה זוכה במצוות השמיטה ובסגולת 'וציוויתי את ברכתי!'

עם השלמת התהליך הינך זוכה בשתי מצוות עשה מן התורה, בכל רגע ורגע במשך 365 ימות השנה השביעית: מצוות "תשמטנה ונטשתה", ומצוות "ושבתה הארץ". בקיום מצוות יקרות ונדירות אלה הינך זוכה להתברך בברכת 'וציוויתי את ברכתי' ישירות מפי הגבורה.

בסיום שנת השמיטה, מוכרת האגודה את הקרקע בשליחותך!