איך זה עובד

גם במהלך שנת השמיטה אפשר לרכוש יחידת קרקע ולקיים את מצוות "וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ" בכל רגע ורגע בשנת השמיטה, ולזכות בברכת 'וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי' המסוגלת לפרנסה

הצטרפות ומינוי נאמנות

לאחר ההצטרפות באתר, נשלח לכתובת המייל שרשמת טפסים למילוי להשלמת הרכישה הכוללים הסכם נאמנות והודעת נאמנות. בהצטרפותך הינך ממנה את אגודת שמיטה כ'נאמן' לרכוש עבורך ובשליחותך יחידת קרקע שתהיה בבעלותך עד לאחר שנת השמיטה תשפ"ט.

רישום בטאבו בנאמנות

על מנת לאפשר את קיום מצוות השמיטה והמצוות התלויות בארץ בהידור רב, יחידות הקרקע שרכשתם ירשמו עבורכם בנאמנות בטאבו.
כל מצטרף יקבל אישור רכישה הכולל את פירוט יחידות הקרקע הספציפיות שרכש, בצירוף מפת הגעה לשדה ותסריט המציג את ציון חלקו המדויק בקרקע.

אתה זוכה לקיים את שמיטת תשפ"ב וגם במצוות התלויות בארץ!

מיד לאחר ההצטרפות הינך זוכה לקיים בכל רגע ורגע של שנת השבע את מצוות השמיטה הנדירה ולקיים בהידור את המצוות התלויות בארץ בכל ששת השנים הבאות. בנוסף, כבר בשנה השישית תזכה בברכה המובטחת בתורה 'וציויתי את ברכתי' המובטחת לבעלי קרקעות שבדעתם להשבית את הקרקע בשנת השבע.

טיפול בקרקע והיערכות לשנת השמיטה תשפ"ט

מעבר לרכישת הקרקע דואגת אגודת שמיטה גם לכל הנדרש לקיום מצוות שמיטה והמצוות התלויות בארץ. במהלך 6 השנים הבאות מגדלים חקלאים מטעם האגודה גידולים חקלאיים בשדה, בכדי לזכות ולקיים בהם את המצוות התלויות בארץ, וגם את מצוות "והשביעית תשמטנה ונטשתה" המתקיימת רק בקרקע שעובדה בשנה השישית.
כמו כן דואגת האגודה לבירורים הלכתיים אצל עמוד ההוראה ורב האגודה הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, וכן ליעוץ משפטי מלא, מדידה מיפוי וחלוקת הקרקע ליחידות קרקע של אמה כל אחת.

אנחנו משביתים את הקרקע ומפקירים אותה

לקראת שנת השמיטה תשפ"ט יתייצבו שליחי הרבנים בקרקע למעמד הפסקת העבודה ופתיחת השערים לכל דורש, עם תליית שלט המכריז על 'הפקר'.

קיום מצוות שמיטה

בשנת השמיטה תשפ"ט תזכה לקיים שתי מצוות עשה מן התורה, בכל רגע ורגע במשך 365 ימות השנה השביעית: מצוות 'תשמטנה ונטשתה' ומצוות 'ושבתה הארץ'.