האדמו"ר מויזניץ שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, וצירף את חתימת יד קודשו לקריאת גדולי ישראל להצטרף ולרכוש קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות לקיים את המצווה בהידור, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

האדמור מויזניץ רוכש קרקע לשמיטה

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה