הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון ועל המצטרפים ורוכשים יחידת קרקע לקיום מצוות שמיטה, וצירף את חתימת יד קודשו לקריאת גדולי ישראל להצטרף ולרכוש קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות לקיים את המצווה בהידור, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה