כ"ק האדמור מסאדיגורה שליט"א

זכינו וכ"ק האדמור מסאדיגורה שליט"א הצטרף גם הוא ל'אגודת שמיטה' ורכש יחידת קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור, ואף צירף את חתימת יד קדשו לקראית מרנן ורבנן גדולי ישראל למען 'אגדות שמיטה' ולברכה לרוכשים יחידת קרקע המקיימים את מצוות השמיטה הכתובה בתורה 'וצויתי את ברכתי'

האדמור מסאדיגורה רוכש קרקע לשמיטה

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה