הגאון הצדיק רבי דוד בצרי שליט"א

זכינו ונכנסו אל הגאון הצדיק רבי יצחק בצרי שליט"א בכדי שירכוש אף הוא יחידת קרקע לשנת השמיטה ובכך יזכה לקיים את מצוות השמיטה בהידור

הרב בצרי קונה קרקע לשמיטה

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה