כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של חבר מועצת גדולי התורה כ"ק האדמור מרחמסטריווקא שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, ואף צירף את חתימת יד קודשו לקריאת גדולי ישראל להצטרף ולרכוש קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות לקיים את המצווה בהידור, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה