הגאון הצדיק רבי זונדל קרויזר זצ"ל

זכינו להסתופף בצילו של הגאון הצדיק רבי זונדל קרויזר זצ"ל, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון ואף הצטרף ליוזמנה לרכישת קרקע בכדי לקיים מצוות שמיטה.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה