הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

זכינו להיכנס למעונו של הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אשר קיבל את ראשי האגודה במאור פנים ובחביבות, הרב שליט"א ביקש להצטרף ולהימנות עם אלפי היהודים המקיימים את מצוות השמיטה בהידור עם אגודת שמיטה

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה