הגאון הגדול רבי יצחק שיינר זצ"ל

זכינו וראש ישיבת קמניץ הגאון הגדול רבי יצחק שיינר הצטרף לאגודת שמיטה ורכש יחידת קרקע בשנה השישית בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה

רבי יצחק שיינר רוכש קרקע לשמיטה

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה