הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של גאב"ד העדה החרדית רבי יצחק טוביה וויס שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה