הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של גאב"ד העדה החרדית רבי יצחק טוביה וויס שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה