הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, וצירף את חתימת יד קודשו לקריאת גדולי ישראל להצטרף ולרכוש קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות לקיים את המצווה בהידור ואף חתם על ההסכם לרכישת קרקע לזכות ולקיים מצוות שמיטה בהידור.

גלריית תמונות ערב שמיטה תשפ"ב
גלריית תמונות ערב שמיטה תשע"ה

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה