הגאון הגדול רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של רבה של בני ברק וחבר בד"צ שארית ישראל הרב שבח צבי רוזבלט שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה