הגאון הגדול רבי דוד פינטו שליט"א

זכינו וזו כבר שמיטה שניה שאנו נכנסים על הקודש פנימה אצל הגאון הצדיק רבי דוד פינטו שליט"א ובכל פעם הרב התפעם מחדש בראותו את היוזמה לזכות את עם ישראל המצווה חשובה זו. הרב עצמו ביקש להשתתף ולקנות גם לעצמו חלקת קרקע בכדי שיוכל לקיים בעצמו את מצוות השמיטה ולזכות בברכת-הבטחת התורה "וצויתי את ברכתי".

הרב אף ציין בפנינו כי לקנות יחידת קרקע לקיום מצוות שמיטה דרך אגודת שמיטה יש זכות יותר גדולה בקיום המצווה כי ככה אלפי יהודים מקיימים את המצווה ביחד ובוודאי בשמים זה עושה יותר רעש מאשר שכל יהודי יקים את המצווה בקרקע לבד בביתו

גלריית תמונות מערב שמיטה תשפ"ב
גלריית תמונות מערב שמיטה תשס"ה

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה