הרב הגאון דוד צבי אורדנטליך זצ"ל


זכינו להסתופף בצילו של רב העיר ביתר הרב הגאון רבי דוד צבי אורדנטליך זצ"ל, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה