הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל

זכינו להתקבל במעונו של ראש ישיבת מיר הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל אשר האציל מברכותיו על הארגון ובירך בחום את כל מי שיזכה ליטול חלק ולקיים את מצוות השמיטה בהידור

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה