הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א ראש ישיבת סלבודקא, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה