הראשל"צ רבי מרדכי אליהו זצוק"ל


זכינו להסתופף בצילו של הראשל"צ רבי מרדכי אליהו זצוק"ל, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, וצירף את חתימת יד קודשו לקריאת גדולי ישראל להצטרף ולרכוש קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות לקיים את המצווה בהידור ואף חתם על ההסכם לרכישת קרקע לזכות ולקיים מצוות שמיטה בהידור.

הרב מרדכי אליהו רוכש קרקע לשמיטה
הרב אליהו מעיין במסמכי אגודת שמיטה

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה