הגאון הגדול רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל

זכינו ונכנסו אל הגאון הגדול רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל אשר הצטרף אף הוא לאגודת שמיטה ורכש יחידת קרקע בכדי לקיים את מצוות השמיטה בהידור

רבי מאיר ברנדסדורפר קונה קרקע לשמיטה

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה