הגאון הגדול רבי דב יפה זצ"ל

זכינו להסתופף בצילו של הגאון הגדול רבי דב יפה זצ"ל ראש ישיבת כפר חסידים, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה