הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל

זכינו ונכנסו אל הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל בכדי שירכוש אף הוא יחידת קרקע לשנת השמיטה ובכך יוכל לקיים את מצוות השמיטה בהידור, ראש הישיבה אף הוסיף את חתימתו לקריאת מרנן ורבנן עבור אגודת שמיטה

הרב שיינברג מברך את ראשי אגדות שמיטה

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה