מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, וצירף את חתימת יד קודשו לקריאת גדולי ישראל להצטרף ולרכוש קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות לקיים את המצווה בהידור

ערב שנת השמיטה תשפ"ב

ערב שנת השמיטה תשס"ה

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה