הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת פונביז הגאון הגדול רבי ברוך דב שליט"א, אשר במשך זמן ממושך האציל מברכותיו על ראשי הארגון, וצירף את חתימת יד קודשו לקריאת גדולי ישראל להצטרף ולרכוש קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות לקיים את המצווה בהידור, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

גלריית תמונות ערב שמיטה תשפ"ב
גלריית תמונות ערב שמיטה תשע"ה

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה