הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה