הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה הרב ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, והתפעל מן היוזמה הברוכה ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה