הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצ"ל

זכינו להסתופף בצילו של ראש ישיבת מיר – מודיעין עלית הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצ"ל, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה