הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד אשר קיבל את ראשי הארגון בחום ובהתלהבות יתירה ואף צירף את חתימת ידו לקריאת מרנן ורבנן לחיזוק אגדות שמיטה וקרא לכל יהודי להצטרף ולזכות לקיים את מצוות השמיטה בהידור

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה