מרן ראש הישיבה רבינו אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל

ביחד עם רב הארגון עמוד ההלכה רבנו שמואל אליעזר שטרן שליט"א זכינו להסתופף בצילו של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן זצ"ל , אשר התפעל מן היוזמה הברוכה והאציל מברכותיו על ראשי הארגון.

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה