הגאון הגדול רבי אליהו אבא שאול שליט"א

זכינו ונכנסו אל ראש ישיבת אור לציון הגאון הגדול רבי אליהו אבא שאול שליט"א אשר הצטרף אף הוא ליוזמה המוברכת של רכישת קרקע לפני שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה

הרב אבא שאול רוכש קרקע לשמיטה

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה