כ"ק האדמור מערלוי זצ"ל

זכינו להסתופף בצילו של חבר מועצת גדולי התורה כ"ק האדמור מערלוי זצ"ל, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה