כ"ק האדמו"ר מבוסטון זצ"ל

זכינו וכבוד קדושת האדמו"ר מבוסטון הצטרף אף הוא עמנו ורכש יחידת קרקע בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה

האדמור מבוסטון רוכש קרקע לשביעית

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה