כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א

זכינו להסתופף בצילו של כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א, אשר האציל מברכותיו על ראשי הארגון, ואף הצטרף הוא בעצמו ליוזמה החשובה של רכישת קרקע ערב שנת השמיטה בכדי לזכות ולקיים את מצוות השמיטה בהידור.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה